حذف پنس سرشانه

چگونه از الگوهای سایزی بزرگسالان برای نوجوانان استفاده کنیم؟
 اندام نوجوان طوری است که نه می توان از الگوی بچه گانه استفاده کرد که هیچ پنس و ساسونی وجود ندارد و نه می توان از الگوی بزرگسال پیروی کرد زیرا که حجم سینه بیش از حد لازم ایجاد میشود .
با تغییراتی در الگوی بزرگسال و حذف پنس سرشانه و یا کم کردن پهنای آن ، می توان به الگوی مناسب اندام نوجوان دست پیدا کرد .

دیدگاه‌ خود را بنویسید