آموزش رسم الگو شومیز

آموزش رسم الگو شومیز 1

فیلم آموزش رسم الگو شومیز

ابتدا الگو اولیه مولر را رسم میکنیم . آموزش رسم الگوی اولیه بالاتنه مولر به صورت کامل در سایت ما وجود دارد . سپس مطابق این درس ، الگو اولیه مولر را به الگوی شومیز تبدیل میکنیم .
همچنین دوستان عزیزی که الگوهای اولیه سایزی ما را تهیه کرده اند می توانند همان الگوها را تبدیل به شومیز نمایند . 
برای دریافت الگوی این شومیز در سایزهای36 الی 50  به روش مولر و دانلود فیلم های کامل آموزش دوخت آن به  آموزش و الگو های سازی شومیز ۱ مراجعه نمایید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید