کنترل قد بالاتنه در الگوی پشت و جلو

بخش اول از تبدیل الگوهای سایزی به الگوهای شخصی
دوستان عزیزی که الگوهای سایزی و استاندارد مولر را از سایت الگو خیاطی ما دریافت کرده اند ، درچند فیلم آموزشی ، روش تبدیل الگوهای سایزی به شخصی را آموزش می دهیم .
اولین بخش از این تغییرات، کنترل قد بالاتنه در الگوی پشت و جلوی مولر است . کنترل و تغییر قد بالاتنه از این جهت در اولویت اول قرار دارد که اگر خط کمر در جای خود قرار نگیرد ، روی خط سینه و باسن هم تأثیر می گذارد .
ممکن است الگو کاملا اندازه بدن باشد ، اما اگر خط کمر بالاتر یا پایین تر از بدن ما باشد لباس تن پوش زیبایی ندارد و دارای گشادی یا تنگی در قسمت های دیگر میشود .

کنترل قد بالاتنه در الگوی پشت و جلو بیشتر بخوانید »