فیلم آموزش خیاطی

رسم الگوی بالاتنه با روش مولر – قسمت چهارم


در قسمتهای قبل الگوی بالاتنه پشت و حلقه آستین و ساسون سرشانه بالاتنه جلو با متد مولر را رسم کردیم.
در این فیلم آموزشی الگوی بالاتنه جلو را تکمیل و خط کمر را اصلاح می کنیم. در نهایت ساسونهای خط کمر را رسم و خط پهلوی نهایی را مشخص می کنیم.

تهیه آموزش کامل رسم الگو بالاتنه و آستین سایزی مولر شامل:
۱. دانلود فیلم های آموزشی با کیفیت بالا
۲. دریافت جزو دوره آموزشی
۳. دریافت فایل های سایزبندی شده الگو به فرمت های چاپی از سایز ۳۸ الی ۴۸

وسایل و ابزار موردنیاز خیاطی

 در این فیلم با ابزارها و وسایل مورد نیاز خیاطی آشنا می شویم.
بعضی از وسایل در ابتدای شروع کار، برای رسم الگو، برش و دوخت لازم است و حتما باید از قبل تهیه نمایید و بعضی وسایل و ابزارهای دیگر را می توانید در ادامه برای پیشرفت و گسترش کار تهیه نمایید.
البته می دانیم که ابزارها روز به روز جدید تر و متنوع تر می شوند اما آنچه که مورد نیاز و ضروری هست را نام بردیم تا برای شروع احتیاج به هزینه هنگفت و اضافه نداشته باشید.بدون داشتن ابزارکافی و مناسب، رسم الگو و برش و دوخت سخت می شود و ممکن است باعث دلسردی و کند شدن روند یادگیری شود. بنابراین تهیه این لیست اولیه برای شروع کار الزامی است.