رسم الگو خیاطی

کنترل مرکز سینه ، خط کمر و خط باسن

بخش دوم از تبدیل الگوهای سایزی به الگوهای شخصی (بخش اول)
ساسونهایی که روی الگوهای سایزی مولر طراحی شده اند ، با توجه به اندازه های استاندارد و جدول سایز بانوان رسم شده اند و ممکن است با اندازه شخص شما یا اندازه های مورد نظرتان یکی نباشد . بنابراین باید ابتدا قد بالاتنه را کنترل نمایید که در آموزش قبل به آن پرداختیم و سپس مکان مرکز سینه را مشخص کنید و بعد از آن کنترل خط سینه ، کمر و باسن را انجام دهید.
برای بدست آوردن فاصله سینه و ارتفاع سینه به بخش آموزش اندازه گیری بالاتنه مراجعه نمایید .

اندازه گیری بدن برای رسم الگو خیاطی


برای رسم یک الگوی دقیق و دوخت یک لباس با کمترین پرو، لازم است یک اندازه گیری دقیق انجام دهیم. نکته مهم اینست که هیچ وقت به اندازه گیریهای قبلی اکتفا نکنیم و همیشه قبل از دوخت یک لباس جدید، دوباره اندازه گیری نماییم.
در این فیلم به نکات مهم قبل از اندازه گیری اشاره می کنیم و همچنین محل دقیق قرار گرفتن سانتیمتر روی بدن را یاد می گیریم. بهتر است پس از مشاهده این آموزش، برای افزایش مهارت در اندازه گیری، برای اشخاص با سایزهای متفاوت این کار را انجام دهید.