کنترل سرشانه ، کارور و حلقه آستین

بخش سوم از تبدیل الگوهای سایزی به الگوهای شخصی (بخش اول ، بخش دوم)
دوستان عزیزی که الگوهای سایزی و استاندارد مولر را از سایت ما دریافت کرده اند ، در چند فیلم آموزشی روش تبدیل الگوهای سایزی به شخصی را یاد میگیریم .
سومین بخش از این تغییرات ، کنترل خط سرشانه ، کارور و حلقه آستین الگوی سایزی مولر است.
کنترل این سه بخش از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است زیرا تأثیر مستقیم بر وصل کردن آستین به بالاتنه دارد . ما همیشه سعی می کنیم الگوها چنان دقیق و کامل رسم شوند که احتیاجی به کوچکترین تغییرات پس از برش و دوخت نداشته باشیم و لباس ما بدون پرو باشد . بنابر این هرچه در مرحله رسم الگو دقت و ظرافت به خرج دهیم ، در مراحل بعدی کارمان راحت تر است .

کنترل سرشانه ، کارور و حلقه آستین بیشتر بخوانید »