هنرجو گرامی، با مشاهده دقیق فیلم های آموزشی ما ، قادر هستید مانند یک خیاط حرفه ای الگوی دقیق رسم و خیاطی کنید.

کیفیت دوره های آموزش خیاطی

در دوره های آموزشی شما به صورت گام به گام همراه با فیلم ، چزو و الگو به سادگی و دقیق نحوه خیاطی را می آموزید و طبق آنچه در دوره گفته می شود می توانید خیاطی کنید.

نحوه استفاده از الگوهای خیاطی

الگوهای انتخابی در ۸ سایز مختلف ارائه می شود که برای شما روی کاغذ با کیفیت چاپ و به آدرس شما پست پیشتاز می گردد. بعد از دریافت الگو آن را برش زده و بروی پارچه استفاده می کنید.